Elitaire kunst, arbeiderskunst, sociale kunst, a-sociale kunst?

Ergert u zich niet aan het voortdurende misbruik van het woord kunst? Het veroorzaakt inflatie in de waardering voor het woord. Als het werk van kunstenaars wordt onderverdeeld in categorieën ontstaat bijvoorbeeld het volgende:

Professionele kunst, amateur kunst. Echte kunst, onechte kunst. Kinderkunst, volwassenen kunst, puberkunst, hetero kunst, homo kunst, lesbische kunst, transsexuele kunst, geriatische kunst, outsider kunst? Franse kunst, Griekse kunst, Duitse kunst, nazi kunst, Berlijnse kunst, Leidse kunst, kunst van de waddeneilanden? Hm.

Elitaire kunst, arbeiderskunst, burgerlijke kunst, sociale kunst, a-sociale kunst, eco kunst, stadskunst, buurtkunst, tuinkunst, grotkunst?

The Sorcerer uit de grot Trois Frères in Frankrijk, ca. 13.000 voor Christus.

Oude kunst, nieuwe kunst, muffe kunst, beangstigende kunst, grote kunst, kleine kunst, dikke kunst, dunne kunst?

Alberto Giacometti Walking Man uit 1960.

Dure kunst, goedkope kunst, oude kunst, nieuwe kunst, leipe kunst, hippe kunst, afgedankte kunst? Figuratieve kunst, symbolische kunst, surrealistische kunst, hyperrealistische kunst?

Van He Xiangyu The Death of Marat uit 2011. Zijn landgenoot Ai Weiwei ligt dood voorover op de grond in the Balmoral Artists residence in West Duitsland.

Dode kunst, levende kunst, brute kunst, zachte kunst, gezonde kunst, zieke kunst? Mannelijke kunst, vrouwelijke kunst, mensen kunst, dieren kunst, klote kunst, kut kunst, shit kunst?

Shitty uit 1994 van Gilbert and George.

Kerkelijke kunst, lekenkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, hele kunst, halve kunst, afvalkunst, lege kunst, volle kunst? Politieke kunst, christelijke kunst, Arabische kunst, Israëlische kunst, joodse kunst, moslim kunst, Afrikaanse kunst?

Ife Head uit eind 1300 begin 1400 na Christus. Wunmonije Compound, Ife, Nigeria. Collectie British Museum, Londen.

Sterke kunst, sublieme kunst, mislukte kunst? Primitieve kunst, volkskunst, Indianenkunst?

False Face Mask uit de 19e eeuw. Iroquios.

Oer kunst, moderne kunst? Blanke kunst, zwarte kunst, autochtone kunst, allochtone kunst, goede kunst, slechte kunst, foute kunst?

De Duitse beeldhouwer Arno Breker portretteerde de toenmalige architect Albert Speer in 1940.

Verdachte kunst, besmette kunst, schone kunst, kostbare kunst, waardeloze kunst? Wanstaltige kunst, mooie kunst, helse kunst, hemelse kunst, slimme kunst, domme kunst? Westerse kunst, Oosterse kunst, Chinese kunst, Inuït kunst?

Collectie Eskimo Museum, Churchill, Canada.

Huiselijke kunst, museale kunst? Zwakke kunst, slappe kunst, harde kunst? Ordinaire kunst, verheven kunst, irritante kunst, zware kunst, vederlichte kunst?

Van Alexander Calder Mobile XII.V-III.H uit 1955, Collectie Stedelijk Museum, Amsterdam.

Absurde kunst, serieuze kunst, Avant-garde kunst, rechtse kunst, linkse kunst, communistische kunst?

 

Kasimir Malevich Suprematism Self-Portrait in Two Dimensions uit 1915. Collectie Stedelijk Museum, Amsterdam.

Liberale kunst, bijbelse kunst, geestelijke kunst, heilige kunst, abstracte kunst?

Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan uit 1942-1944. Collectie Gemeentemuseum Den Haag.

Die irritante en eindeloze repetitie van om het even welk bijvoeglijk naamwoord bij het woord kunst toont mede het misbruik. Ik mijd vooralsnog het woord kunst bewust waar mogelijk. Het categoriseren in ogenschijnlijk ‘foute’ tegenstellingen lijkt zinloos en is tegelijk onontkoombaar, voortvloeiend uit het streven naar de (ongrijpbare) definitie van kunst. Elk van de gebruikte bijvoeglijke naamwoorden kan overigens relevant zijn in de beschrijving van het werk van kunstenaars. Bezie ook het werk van de autochtone, Franse, linkse, mogelijk lesbische, Avant-garde kunstenares Rrose Selavie. Of denk aan de populaire, blanke, Spaanse, communistische, mannelijke, moderne, professionele kunstenaar Pablo Picasso.

Allart Lakke, 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *